3 września o godz. 14.30 w  parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie usłyszeliśmy „miłosną historię” . Jest to ciekawa inicjatywa, promująca wartość relacji wolnej od egoistycznych zakus. Wszystko w inspiracji i w oparciu o Miłość Objawioną. Jak piszą członkowie zespołu: „to, o czym śpiewamy i to o Kim śpiewamy zalicza się do najpiękniejszej historii miłości w dziejach wszechświata. Dodajmy jeszcze Słowa autorstwa Pawła Apostoła: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że nie należycie już do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”. Koncert był częścią Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. To było spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy chcieli posłuchać dobrej muzyki.